DESTACATS
Dates importants

Octubre

3                 XIII 10K València Ibercaja + V Milla València

8 al 10        Torneig Internacional Júnior Femeni de l'Alqueria

13               Formació Voluntaris

17               X Carrera Universitat de València

 
Noticies
• 14/10/2021 - Torneig Internacional Cadet Masculí i Femení Alqueria
Leer más
• 13/10/2021 - IX Carrera Universitat de València
Leer más
• 06/10/2021 - Torneig Internacional Júnior Femení Alqueria
Leer más
• 29/09/2021 - 10K Valencia Ibercaja
Leer más
• 22/09/2021 - Campeonato de Europa de Triatlón Valencia 2021
Leer más
más noticias
 

Drets dels voluntaris

Voluntaris en la Meta del Marató Trinitat Alfonso 2014

 

Les persones voluntàries tenen els següents drets (segons la Llei 4/2001 del Voluntariat en la C.V.)

 • A rebre un tracte sense discriminació dins del respecte a la seua llibertat, dignitat, intimitat i creences.
 • En la mesura que els programes o projectes a realitzar ho permeten, a realitzar les activitats en el seu entorn més pròxim.
 • A disfrutar, quan ho requerisca la importància o urgència del servici voluntari, de determinades condicions laborals que vinguen establides en lalegislación laboral per a la realització de les seues activitats en adequades condicions de salut i seguretat, en funció de la naturalesa i característiques d'aquelles."
 • A cessar lliurement, previ avís, en la seua condició de persona voluntària.
 • En general, a disfrutar de tots aquells drets que deriven de la present llei i de la resta de l'ordenament jurídic.
 • Rebre la formació, l'orientació i el suport necessaris per a l'exercici de les seues activitats

També són drets de les persones voluntàries enfront de l'entitat de voluntariat en què s'integren:

 • Participar activament en l'organització en què estiguen integrats, col·laborant en la planificació, disseny, execució i avaluació dels programes en què col·labore.
 • Acordar lliurement, i d'acord amb les necessitats de les entitats, les condicions de la seua acció voluntària, l'àmbit de la seua actuació, el temps i l'horari que puguen dedicar a l'activitat voluntària.
 • Estar assegurat per mitjà de pòlissa que cobrisca els sinistres del propi voluntariat i els que es produïsquen a tercers, en l'exercici de les activitats encomanades.
 • Rebre compensació econòmica pels gastos ocasionats en el desenrotllament de la seua activitat, sempre que així s'haja pactat entre l'organització i la persona voluntària amb les característiques i els capitals que es determinen reglamentàriament.
 • Variar les característiques de l'activitat exercida, si les circumstàncies de l'entitat ho permeten, sense modificar les característiques constituents d'una activitat voluntària.
 • Rebre acreditació identificativa de la seua activitat de voluntariat i disfrutar dels beneficis que esta llei arreplega.
 • Els altres que es deriven de la present llei i de la resta de l'ordenament juríd
ENTIDADES COLABORADORAS
Inici Fes-te voluntari Oficina Voluntari Voluntariat Esportiu Formació Projectes Continguts Interés Agenda Noticies

OFICINA DEL VOLUNTARIADO DEPORTIVO DE VALENCIA
Complejo Deportivo Cultural "Petxina"- Paseo Petxina 42 Valencia
Telf: 963548300 (Ext 2984) Telf: 963382400 Fax: 963850684 E-mail: voluntariatesportiu@fdmvalencia.es