Voluntariat Esportiu

EL VOLUNTARIAT ESPORTIU

Motius per a ser voluntari esportiu?

El voluntari/a esportiu/a és una peça fonamental en tota organització d’esdeveniments esportius. Gràcies al seu esforç i compromís de totes aqueixes persones, ajudem a l’esport de la nostra ciutat València.

L’oficina del Voluntariat naix aquesta iniciativa que sota la denominació “Voluntariat Esportiu de València” amb la finalitat d’establir de manera permanent, llits per a impulsar, promoure, fomentar i coordinar el voluntariat per al desenvolupament de la seua acció en el camp de l’esport i en l’àmbit de la ciutat de València.

El volutari@ que participa en qualsevol mena d’organització de voluntariat inverteix el temps, esforç, i dedicació, sent la base imprescindible per a la realització de qualsevol esdeveniment esportiu celebrat a la Ciutat de València.

Objectius generals

 • Coordinar les activitats de voluntariat esportiu que es desenvolupen a la ciutat de València.
 • Tindre actualitzat un cens de tots els voluntaris esportius en actiu, on conste les teues dades (mèrits, formació, disponibilitat, etc).
 • Realitzar els processos de selecció pertinents amb l’objectiu d’establir un catàleg de llocs segons nivells de responsabilitat.
 • Impartir una formació general de continguts que incorpore una àmplia explicació de l’organització esportiva municipal, i una formació especialitzada que capacite a la persona voluntària en l’acompliment de la tasca que li siga encomanada..
 • Coordinar amb altres institucions els cursos de formació que es desenvolupen per als diferents col·lectius de voluntaris.
 • Seleccionar els voluntaris que participaren en els diferents esdeveniments esportius segons les necessitats marcades pels responsables d’aquests.
 • Altres.

Què et podem oferir com a voluntari?

L’Oficina del Voluntariat Esportiu de la Ciutat de València ofereix a tots els voluntaris/as que s’incorporen de manera activa, els següents serveis:

 • Uniforme esportiu per a la seua identificació.
 • Formació: Cursos i conferències.
 • Avituallaments.
 • Assegurança de Responsabilitat Civil i d’accidents.
 • Trobades i activitats entre els voluntaris.
 • Descomptes importants en l’ús d’algunes instal·lacions esportives municipals..
 • Altres.

Esdeveniments en els quals participa l’Oficina del Voluntariat