Qui som ?

OFICINA DEL VOLUNTARIAT

ASSOCIACIONISME I VOLUNTARIAT ESPORTIU

El foment de l’associacionisme i del voluntariat esportiu és un dels àmbits més importants recollits en el Pla Estratègic de l’Esport de València.
Amb data 16 de novembre de 2010, la Junta Rectora de la Fundació Esportiva Municipal, va aprovar la inscripció de la F.D.M. com a entitat de Voluntariat Esportiu.

MISSIÓ DE L’OFICINA DEL VOLUNTARIAT

Amb la finalitat de coordinar totes les actuacions de voluntariat esportiu relacionades amb l’esport i a la ciutat de València, es posa en marxa aquest programa el màxim exponent del qual és la creació de l’Oficina Municipal de Voluntariat Esportiu adscrita a la Secció de Comunicació i Documentació del Servei d’Esports de la Fundació Esportiva Municipal.

LES FUNCIONS D’AQUESTA OFICINA SÓN LES SEGÜENTS

  • Coordinar les activitats que es desenvolupen i que formen part del programa.
  • Tindre actualitzat un cens de tots els voluntaris esportius en actiu, on cost les seues dades (mèrits, formació, disponibilitat, etc).
  • Realitzar els processos de selecció pertinents amb l’objectiu d’establir un catàleg de llocs segons nivells de responsabilitat.
  • Impartir una formació general de continguts que incorpore una àmplia explicació de l’organització esportiva municipal, i una formació especialitzada que capacite a la persona voluntària en l’acompliment de la tasca que li siga encomanada.
  • Coordinar amb altres institucions els cursos de formació que es desenvolupen per als diferents col·lectius de voluntaris.
  • Seleccionar els voluntaris que participaren en els diferents esdeveniments esportius segons les necessitats marcades pels responsables d’aquests.

OFICINA DEL VOLUNTARIAT ESPORTIU DE VALÈNCIA

Complex Esportiu Cultural “Petxina”
Passeig Petxina 42 – Valencia
Telf: 963548300
Fax: 963850684
E-mail: voluntariatesportiu@fdmvalencia.es

UBICACIÓ